Bạn có biết hơn 36tr người tại Việt Nam sử dụng FACEBOOK để liên hệ với nhau

0 %
Nhà Quảng Cáo

Doanh nghiệp và cá nhân sử dụng Facebook để quảng bá sản phẩm, kinh doanh dịch vụ.

 

0 %
Chiến Dịch Quảng Cáo Thành Công

Chỉ một số doanh nghiệp, cá nhân quảng cáo facebook thành công đạt hiệu quả lợi nhuận cao nhất.

10 triệu
Người Dùng Facebook

Sử dụng mạng xã hội Facebook và hơn 1/3 trong số đó sử dụng Facebook để kinh doanh sản phẩm.

 

Tuy nhiên chỉ

5 %
Người dùng

biết vận hành và chạy quảng cáo Facebook ads để “tiêu tiền một cách hiệu quả” thu về lợi nhuận nhất.

TUY NHIÊN ĐÃ CÓ FC MEDIA GIÚP BẠN

Chi phí/1 tháng
 • Xây dựng nội dung - Thông tin sản phẩm - Dịch vụ công ty

  Xây dựng nội dung - Thông tin sản phẩm - Dịch vụ công ty
 • Thiết kế hình ảnh chạy quảng cáo

  Thiết kế hình ảnh chạy quảng cáo
 • Set up chạy quảng cáo tương tác Page

  Set up chạy quảng cáo tương tác Page
 • Hỗ trợ chỉnh sửa video ( quảng cáo , úp bài )

  Hỗ trợ chỉnh sửa video ( quảng cáo , úp bài )
 • Tối ưu trang page để chạy quảng cáo

  Tối ưu trang page để chạy quảng cáo
 • Phát triển Review Fanpage

  Phát triển Review Fanpage
 • Tăng seeding bài quảng cáo

  Tăng seeding bài quảng cáo
 • Set up mini game

  Set up mini game
 • Trực Page tư vấn Khách hàng trong giờ hành chính

  Trực Page tư vấn Khách hàng trong giờ hành chính
 • Tư vấn chiến lược Marketing nâng cao

  Tư vấn chiến lược Marketing nâng cao
Basic
2.000.000/tháng
 • Xây dựng nội dung - Thông tin sản phẩm - Dịch vụ công ty

  15 bài / tháng
 • Thiết kế hình ảnh chạy quảng cáo

  7 hình
 • Set up chạy quảng cáo tương tác Page

 • Hỗ trợ chỉnh sửa video ( quảng cáo , úp bài )

  X
 • Tối ưu trang page để chạy quảng cáo

  X
 • Phát triển Review Fanpage

  X
 • Tăng seeding bài quảng cáo

  X
 • Set up mini game

  X
 • Trực Page tư vấn Khách hàng trong giờ hành chính

  X
 • Tư vấn chiến lược Marketing nâng cao

  X
Premium 1
4.000.000/tháng
 • Xây dựng nội dung - Thông tin sản phẩm - Dịch vụ công ty

  24 bài / tháng
 • Thiết kế hình ảnh chạy quảng cáo

  15 hình
 • Set up chạy quảng cáo tương tác Page

 • Hỗ trợ chỉnh sửa video ( quảng cáo , úp bài )

  1 Video
 • Tối ưu trang page để chạy quảng cáo

 • Phát triển Review Fanpage

 • Tăng seeding bài quảng cáo

  5 cmt, 50 like / post ( 2 bài quảng cáo )*Không áp dụng video*
 • Set up mini game

  X
 • Trực Page tư vấn Khách hàng trong giờ hành chính

  X
 • Tư vấn chiến lược Marketing nâng cao

  X
Premium 2
Được khuyên dùng
6.000.000/tháng
 • Xây dựng nội dung - Thông tin sản phẩm - Dịch vụ công ty

  30 bài / tháng
 • Thiết kế hình ảnh chạy quảng cáo

  24 hình
 • Set up chạy quảng cáo tương tác Page

 • Hỗ trợ chỉnh sửa video ( quảng cáo , úp bài )

  1 Video
 • Tối ưu trang page để chạy quảng cáo

 • Phát triển Review Fanpage

 • Tăng seeding bài quảng cáo

  10 cmt, 100 like / post ( 3 bài quảng cáo ) *Không áp dụng video*
 • Set up mini game

  1 Mini Game
 • Trực Page tư vấn Khách hàng trong giờ hành chính

 • Tư vấn chiến lược Marketing nâng cao

  Có(1 buổi)
VIP 1
Được sử dụng nhiều nhất
8.000.000/tháng
 • Xây dựng nội dung - Thông tin sản phẩm - Dịch vụ công ty

  40 bài / tháng
 • Thiết kế hình ảnh chạy quảng cáo

  30 hình
 • Set up chạy quảng cáo tương tác Page

 • Hỗ trợ chỉnh sửa video ( quảng cáo , úp bài )

  2 Video
 • Tối ưu trang page để chạy quảng cáo

 • Phát triển Review Fanpage

 • Tăng seeding bài quảng cáo

  15 cmt, 200 like / post ( 3 bài quảng cáo ) *Không áp dụng video*
 • Set up mini game

  2 Mini Game
 • Trực Page tư vấn Khách hàng trong giờ hành chính

 • Tư vấn chiến lược Marketing nâng cao

  Có(2 buổi)
VIP 2
Liên hệ
 • Xây dựng nội dung - Thông tin sản phẩm - Dịch vụ công ty

  40 bài +/ tháng
 • Thiết kế hình ảnh chạy quảng cáo

  30+ hình
 • Set up chạy quảng cáo tương tác Page

 • Hỗ trợ chỉnh sửa video ( quảng cáo , úp bài )

  3+ Video
 • Tối ưu trang page để chạy quảng cáo

 • Phát triển Review Fanpage

 • Tăng seeding bài quảng cáo

  30 cmt, 500 like / post ( x bài quảng cáo ) *Không áp dụng video*
 • Set up mini game

  3 Mini Game
 • Trực Page tư vấn Khách hàng trong giờ hành chính

 • Tư vấn chiến lược Marketing nâng cao

  Có(3 buổi)

Với quy trình triển khai

Chiến dịch quảng cáo Facebook

Nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ của khách hàng. Từ đó, phân tích hành vi, sở thích, vị trí của khách hàng tiềm năng.

Lên kế hoạch nội dung bài quảng cáo, hình ảnh,.. từng chiến dịch cụ thể như Bootpost, Messenger, Lead nhằm mang lại kết quả cho khách hàng.

Theo dõi, phân tích, xử lý tối ưu các chiến dịch sao cho tiết kiệm nhưng mang lại hiệu quả cao nhất.

Cập nhật nội dung báo cáo cho khách hàng. Chi phí đã chạy, hiệu quả mang lại. Đề xuất thêm chi phí nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

CÁC LÝ DO MÀ KHÁCH HÀNG FC MEDIA

ĐĂNG KÍ GÓI DỊCH VỤ

Anh/chị vui lòng điền thông tin bên dưới để đăng kí gọi dịch vụ Hosting FC!

quảng cáo Facebook

ĐĂNG KÍ GÓI DỊCH VỤ

Anh/chị vui lòng điền thông tin bên dưới để đăng kí gọi dịch vụ Chăm sóc Fanpage!

happy holidays

chúng tôi muốn nghe từ bạna

ĐĂNG KÍ GÓI DỊCH VỤ

Anh/Chị vui lòng điền thông tin bên dưới để đăng kí gói dịch vụ Hosting!