Bạn có biết hơn 36tr người tại Việt Nam sử dụng FACEBOOK để liên hệ với nhau

0 %
Nhà Quảng Cáo

Doanh nghiệp và cá nhân sử dụng Facebook để quảng bá sản phẩm, kinh doanh dịch vụ.

 

0 %
Chiến Dịch Quảng Cáo Thành Công

Chỉ một số doanh nghiệp, cá nhân quảng cáo facebook thành công đạt hiệu quả lợi nhuận cao nhất.

10 triệu
Người Dùng Facebook

Sử dụng mạng xã hội Facebook và hơn 1/3 trong số đó sử dụng Facebook để kinh doanh sản phẩm.

 

Tuy nhiên chỉ

5 %
Người dùng

biết vận hành và chạy quảng cáo Facebook ads để “tiêu tiền một cách hiệu quả” thu về lợi nhuận nhất.

TUY NHIÊN ĐÃ CÓ FC MEDIA GIÚP BẠN

Với quy trình triển khai

Chiến dịch quảng cáo Facebook

Nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ của khách hàng. Từ đó, phân tích hành vi, sở thích, vị trí của khách hàng tiềm năng.

Lên kế hoạch nội dung bài quảng cáo, hình ảnh,.. từng chiến dịch cụ thể như Bootpost, Messenger, Lead nhằm mang lại kết quả cho khách hàng.

Theo dõi, phân tích, xử lý tối ưu các chiến dịch sao cho tiết kiệm nhưng mang lại hiệu quả cao nhất.

Cập nhật nội dung báo cáo cho khách hàng. Chi phí đã chạy, hiệu quả mang lại. Đề xuất thêm chi phí nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

CÁC LÝ DO MÀ KHÁCH HÀNG FC MEDIA