Thẻ: khắc phục lỗi chia sẻ link không hiện ảnh thumbnail trên Facebook

lỗi chia sẻ link không hiện ảnh thumbnail trên Facebook

5 bước khắc phục lỗi chia sẻ link không hiện ảnh thumbnail trên Facebook

Hiện nay, Facebook đang là một trong các mạng xã hội được người dùng ưa chuộng sử dụng nhất. Bạn muốn chia sẻ một đường link nào đó dẫn đến youtube, hay một website nào…